לנסיעת מבחן

טיבולי XLV

יותר כיף
לכל המשפחה

תא מטען ענק ! ומרחב פנימי עצום

מעוצב ומרשים מבפנים ומבחוץ

עיצוב חדש ומרשים

העיצוב האלגנטי של חזית הקדמית.

וידיאו

עיצוב

גלריית תמונות

מחירון

דגםנפח מנועקבוצת אגרהמחיר ללא מע״ממחיר כולל מע״ממחיר כולל אגרת
רישוי + מע״מ
טיבולי XLV1,5973110,171 ש"ח128,900 ש"ח130,709 ש"ח

דגם: טיבולי XLV
נפח מנוע: 1,597
קבוצת אגרה: 3
מחיר ללא מע״מ: 110,171 ש"ח
מחיר כולל מע״מ: 128,900 ש"ח
מחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ: 130,709 ש"ח

מדדי זיהום ובטיחות

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי סאנגיונג ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

דילוג לתוכן