לנסיעת מבחן

סאנגיונג רודיוס Rodius 7 מושבים

שילוב של מרווח פנימי עצום ונוחות נהיגה מקסימלית

MPV עם שבעה מושבים

וידיאו

עיצוב

גלריית תמונות

מחירון

דגםנפח מנועקבוצת אגרהמחיר ללא מע״ממחיר כולל מע״ממחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ
רודיוס 2.2 דיזל2,1576187,949 ש"ח219,900 ש"ח223,255 ש"ח

דגם: רודיוס 2.2 דיזל
נפח מנוע: 2,157
קבוצת אגרה: 6
מחיר ללא מע״מ: 187,949 ש"ח
מחיר כולל מע״מ: 219,900 ש"ח
מחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ: 223,255 ש"ח

מדדי זיהום ובטיחות

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי סאנגיונג ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

דילוג לתוכן