לנסיעת מבחן

רכב שטח אמיתי
מנוע טורבו דיזל, 7 מושבים

חווית נהיגה

רקסטון החדש, רכב שטח אמיתי, בעל אבזור
עשיר ומערכות בטיחות מתקדמות.
לרקסטון הנעה כפולה, הילוך כח ושילדת סולם המספקים כושר עבירות גבוה במיוחד
בתנאי שטח קשים

עיצוב מודרני

רקסטון החדש, SUV בעל 7 מקומות
ישיבה מרווחים, מראה קשוח וסביבת
נהג אלגנטית, עם נוחות ומרחב פנימי גדול
במיוחד לנהג ולנוסעים.

בטיחות מתקדמת

סאנגיונג רקסטון החדש, מקנה לנוסעים יותר
הגנה מאי פעם! בעל מערכות בטיחות אקטיביות מתקדמות הנועדו להבטיח נסיעה בטוחה
ליושבי הרכב והסביבה

עיצוב

מחירון

דגם נפח מנוע קבוצת אגרה מחיר ללא מע״מ מחיר כולל מע״מ מחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ
רקסטון חדש 2.2 דיזל EX 2,200 6 216,154 ש"ח 252,900 ש"ח 256,475 ש"ח
רקסטון חדש 2.2 דיזל פרימיום 2,200 6 245,214 ש"ח 289,900 ש"ח 293,475 ש"ח
דגם: רקסטון חדש 2.2 דיזל EX נפח מנוע: 2,200 קבוצת אגרה: 6 מחיר ללא מע״מ: 216,154 ש"ח מחיר כולל מע״מ: 252,900 ש"ח מחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ: 256,475 ש"ח
דגם: רקסטון חדש 2.2 דיזל פרימיום נפח מנוע: 2,200 קבוצת אגרה: 6 מחיר ללא מע״מ: 247,778 ש"ח מחיר כולל מע״מ: 289,900 ש"ח מחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ: 293,475 ש"ח
מחירון
דגם קבוצת רישוי ללא מע"מ כולל מע"מ סכום האגרה המחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי
רקסטון דיזל 2.2 ל' EX 6 220,427 ש"ח 257,900 ש"ח 3,594 ש"ח 261,494 ש"ח
רקסטון חדש 2.2 דיזל פרימיום 6 252,051 ש"ח 294,900 ש"ח 3,594 ש"ח 298,494 ש"ח
דגם מחיר כולל מע"מ אגרת רישוי מקדמה תשלום חודשי ל-36 חודשים יתרה לסוף התקופה

מחירי הדגמים בעסקת מזומן כולל מע"מ:

רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל EX – 256,494 ₪ | תוספת בגין אגרת רישוי – 3,594 ₪

רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל PREMIUM – 293,494 ₪ | תוספת בגין אגרת רישוי – 3,594 ₪

המחירים כוללים מע"מ, אך אינם כוללים אגרת רישוי, אבזור ותוספות, ואינם כוללים עמלת הקמה בסך של 500 ₪  להלוואה עד 100,000 ₪ ועמלת הקמה בסך של 1,000 ש"ח בהלוואה בסך 100,000 ש"ח ומעלה.

מחושב לפי ריבית משתנה צמודה לפריים + 1.9%, ריבית נומינלית שנתית בשיעור של 8.15% (ריבית אפקטיבית של 8.46%) ומע"מ כדין בגינה.

כפוף לתשלום חודשי למשך 36 חודשים, בתוספת מקדמה ותשלום בסוף התקופה ואגרת רישוי בסך 3,402 ₪, שאינה חלק מעסקת המימון.

נותנת האשראי הינה חברת טלקאר מוטורס בע"מ (מס רישיון 54501) מקבוצת טלקאר והעסקה כפופה לאישורה הבלעדי. התנאים המלאים והמחייבים יגובשו בהסכם שייחתם עם החברה. אי עמידה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לשם בחינת התקשרות החברה בעסקת חכירה עם לקוח, החברה תהיה רשאית לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי הלקוח בהתאם לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016. לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל. החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר
דגם צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל - 100 ק"מ דרגת זיהום
רקסטון 2.2 ל׳ דיזל EX 8.5 משולב 15
רקסטון 2.2 ל׳ דיזל PREMIUM 8.6 משולב 15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC/1832AP/2018-EC/2007/715* המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009 .

רמת האבזור הבטיחותי
קוד דגם תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי
26 רקסטון 2.2 ל' דיזל אוט' EX 3
29 רקסטון 2.2 ל' דיזל אוט' PREMIUM 6
רמת בטיחות גבוהה
0
1
2
3
4
5
6
7
8
רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברקסטון EX
קיים
9
כריות אוויר
קיים
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
קיים
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
לא קיים
מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת"
לא קיים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
לא קיים
בקרת מהירות חכמה (ISA)
לא קיים
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
לא קיים
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
לא קיים
מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
לא קיים
בקרת שיוט אדפטיבית
לא קיים
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
לא קיים
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברקסטון PREMIUM
קיים
9
כריות אוויר
קיים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
קיים
מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת"
קיים
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
קיים
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
קיים
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
קיים
בקרת שיוט אדפטיבית
קיים
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
לא קיים
בקרת מהירות חכמה (ISA)
לא קיים
מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
לא קיים
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
לא קיים
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת ברכב

*מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג.

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי סאנגיונג ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

דילוג לתוכן